Voor en door vrijwilligers

Missie en algemene doelstellingen

SIW gelooft dat inzicht in andere culturen respect en tolerantie binnen de maatschappij bevordert. De missie van SIW is dan ook om mensen te stimuleren hun horizon te verbreden. Dit doet SIW door vrijwilligers in contact te brengen met andere culturen. Door deze culturele uitwisseling wil SIW intercultureel begrip vergroten, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en hen aanmoedigen zich belangeloos in te zetten voor een betere samenleving. Dat kan in Nederland op de projecten die wij organiseren of in het buitenland op de projecten georganiseerd door de partners uit ons netwerk. SIW is er voor en door vrijwilligers.

SIW heeft een groot netwerk van nationale en internationale partners. Het internationale netwerk van SIW wordt gevormd door een groot aantal partnerorganisaties in meer dan 70 landen (verenigd in onder andere The Alliance of European Voluntary Services en CCIVS).

Organisatiestructuur 

De SIW-organisatie bestaat volledig uit enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn ingedeeld in teams – op basis van de verschillende projecttypen van SIW – en worden aangestuurd door het SIW-bestuur. Deze werkgroepen en het bestuur worden ondersteund door de medewerkers op kantoor en ondersteunende groepen, zoals publiciteit, trainers en ICT.

Beleidsplan 2016

Hoe voeren we onze missie uit in 2016? Als vrijwilligersorganisatie willen een meer klantgericht beleid voeren. De potentiële deelnemers aan projecten staan centraal en er zal aandacht worden besteed aan het creëren van verwachtingen. Ook willen we alle vrijwillige medewerkers die rechtstreeks met onze klanten communiceren een training aan te bieden om hen van meer hulpmiddelen te voorzien.

Op het vlak van Uitzendingen worden de projecten die het meest toevoegen aan de missie waar SIW voorstaat beter onder de aandacht gebracht. Daarnaast gaat SIW dit jaar voor de organisatie van 6 Nederlandse projecten. Net zoveel als in 2015, maar nu in een nieuwe structuur met nieuwe vrijwillige medewerkers. Hierbij ligt de prioriteit op de fondsenwerving, communicatie en plaatsingen. Om alle mooie SIW activiteiten onder de aandacht te brengen, juiste verwachtingen te scheppen bij partners en geïnteresseerden is relevante communicatie en publiciteit van belang.

Afgelopen maanden hebben een aantal medewerkers afscheid genomen van SIW, zijn nieuwe mensen aangenomen. Hierom ligt de focus qua vrijwilligersbeleid op een goed traject van werven, inwerken, binden en boeien, van vrijwillige medewerkers. Dit alles om ervoor te zorgen dat mensen snel hun weg vinden binnen SIW, bijdrage kunnen leveren aan onze missie en hierdoor vele mooie nieuwe interculturele ervaringen in 2016 mogelijk maken.

Gegevens

Statutaire naam:
Stichting Internationale Werkkampen

RSIN/fiscaal nummer:
002817482

KVK-nummer:
41165368

Rekeningnummer:
NL28 INGB 0000 0040 75

Contactinformatie:
Willemstraat 7
3511 RJ Utrecht
Tel. 030-2317721
E-mail: info@siw.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van SIW bestaat momenteel uit:
Peter Steerenberg - Voorzitter
Robbert Werker – Secretaris
Peter van den Berg - Penningmeester
Arnout van Omme – Bestuurslid
Bob Tempelman - Bestuurslid

Beloningsbeleid
Vrijwillige medewerkers van SIW (inclusief bestuursleden) ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012