SIW toen en nu

SIW werd opgericht in 1953. Twee jaar eerder werd al de basis gelegd, op deze pagina lees je alles over de geschiedenis van SIW.

Zomer 1951, uitzending naar projecten in het buitenland
In een werkkamp van de Internationale Jugend Gemeinschaftsdienste (IJGD) aan de Wannsee in West-Berlijn vat een aantal Nederlandse deelnemers het plan op om in Nederland meer interesse te wekken voor internationale werkkampen. Een van de drie Nederlandse deelnemers aan het kamp in Berlijn is Guillaume Beckers, student aan de universiteit Nyenrode te Breukelen. Terug in Nederland richt hij het Nederlands Bureau voor Werkkampen in het Buitenland (NBWB) op. Al meteen in de zomer van 1952 zendt NBWB ongeveer honderd jongeren uit naar internationale werkkampen in vijf verschillende Europese landen. Anderhalf jaar na de oprichting sluit NBWB zich aan bij de koepelorganisatie CCIVS, welke in 1948 door Unesco is opgericht.

Winter 1953, vrijwilligersprojecten in Nederland
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 spoelt de zee over het Zeeuwse land. Zo'n honderd buitenlandse jongeren nemen in de zomer en in het najaar van 1953 via NBWB deel aan werkkampen in Dreischor en Oude Tonge. Terwijl de vrijwilligers met hun voeten in de Zeeuwse modder staan, besluiten de initiatiefnemers van NBWB dat deze start van Nederlandse kampen vraagt om een wat stevigere organisatie dan een simpel bureautje aan huis. Het bureau wordt vervangen door een echte stichting, met statuten en bestuurders. Op 28 oktober 1953 wordt de Stichting Internationale Werkkampen opgericht. De eerste bestuursleden zijn Guillaume Beckers, Iet Zonnenberg, haar vader Herman Zonnenberg en mr. Evert Jongens, de toenmalige directeur van het Unesco Centrum in Amsterdam.

1982, mede-oprichter Alliance of European Voluntary Service Organisations
In 1982 werd de Alliance of European Voluntary Service Organisations opgericht door SIW en 6 partnerorganisaties in Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. De Alliance is een NGO met een netwerk aan leden bestaande uit vrijwilligersorganisaties uit 30 landen. Organisaties die door middel van vrijwilligerswerk intercultureel begrip, leren van andere culturen en vrede stimuleren.
Leden van dit netwerk komen tweejaarlijks samen om het samenwerkingsverband te bevorderen, het aanbod van vrijwilligersprojecten te bespreken en de kwaliteit van vrijwilligersprojecten te toetsen.

Millenniumjaar 2000, uitzending voor Lange Termijn
In het millenniumjaar 2000 constateren bureaumedewerkers Annemarie de Jong en Esther Langen dat er veel verzoeken binnen komen voor lange termijn uitzendingen. Stagiaire Roos Tieges onderzoekt of het voor SIW Internationale Vrijwilligersprojekten, zoals Stichting Internationale Werkkampen na een naamsverandering heet, haalbaar is een tak op te zetten die zich met lange termijn uitzendingen gaat bezighouden. Dit blijkt te kunnen, en samen met SIW-vrijwilliger Falco Mooren richt zij de Lange Termijn Vrijwilligers groep op.

Lustrumjaar 2003, feest!
Het vijftigjarig bestaan van SIW wordt aangegrepen om eens flink uit te pakken. Vooruitdenkend hebben veel vrijwilligers zich in 2001 en 2002 ingezet om het pand waarin SIW al zo'n dertig jaar huist te renoveren. Eva-Maria den Balvert schrijft het boek "Een wereldwerkvakantie: Vijftig jaar SIW Internationale Vrijwilligersprojekten". Meer dan eens zullen we terugdenken aan het Filmproject!

SIW nu
SIW is een organisatie die ook na 60 jaar doet waarin ze gelooft; namelijk dat vrijwilligerswerk niet alleen nuttig is, maar tevens een bijzondere manier is om een land te leren kennen en mensen met elkaar in contact te brengen. Ook nu nog wordt dat met veel enthousiasme en expertise mogelijk gemaakt door onze jonge groep van vrijwillige medewerkers, secretariaatsmedewerkers en met onze partnerorganisaties in meer dan 80 landen wereldwijd. Bijzonder hierbij is dat SIW nog steeds onafhankelijk is van structurele subsidies.

SIW vrijwiligersprojecten in de jaren 50