Bezoek de Online Infosessie (19.00 uur) op 25 april

Internationaal vrijwilligerswerk is meer dan alleen weeshuistoerisme

Het imago van internationaal vrijwilligerswerk staat onder druk als gevolg van de recente aandacht voor weeshuistoerisme. Internationaal vrijwilligerswerk kan echter juist ook heel veel goeds opleveren, zowel voor de lokale bevolking als voor de uitgezonden vrijwilligers, aldus Coen Wilms, voorzitter van SIW Internationale Vrijwilligersprojecten. Internationaal vrijwilligerswerk is méér dan alleen weeshuistoerisme.

‘Voluntourism in arme landen moet worden aangepakt’ kopte NRC op 3 januari jongstleden. ‘Westerse vrijwilligers doen in Afrikaanse weeshuizen meer kwaad dan goed. Verbied dit “weeshuistoerisme”’, stelt Arne Doornebal in het artikel. SIW steunt deze insteek van harte en biedt dan ook alleen projecten aan die kinderen een huis bieden en geen tehuis, ook al is dat met de beste bedoelingen. Voor projecten met kinderen hanteert SIW een aantal strikte criteria. Zo zenden we alleen vrijwilligers uit naar langlopende projecten met kwetsbare kinderen, waarbij sprake is van dagopvang of onderwijsprojecten of projecten die de lokale behoefte van de bevolking ondersteunen. Tevens vragen wij aan deze vrijwilliger altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en volgt de vrijwilliger een cursus over de omgang met kwetsbare kinderen.

De andere kant van de medaille is dat door de toegenomen aandacht voor weeshuistoerisme het imago van internationaal vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid verslechterd lijkt. Terwijl diverse internationale vrijwilligersorganisaties vanuit passie en idealen staan voor verantwoord en transparant internationaal vrijwilligerswerk, met als streven het ‘goede’ te doen voor de lokale bevolking en met veel positieve impact op het leven van de uitgezonden vrijwilligers.

Het aanbod van SIW aan internationaal vrijwilligerswerk is veel breder dan projecten met kinderen. SIW selecteert internationale projecten op verschillende gebieden, zoals duurzaamheid, natuur, cultuur, educatie en restauratie. De onderliggende intentie is dat vrijwilligers een duurzame bijdrage leveren, waarbij mensen in andere landen echt vooruit geholpen worden. Voorwaarden daarvoor zijn dat projecten goed georganiseerd zijn en dat er zo min mogelijk werk wordt overgenomen van de lokale bevolking. De vrijwilliger – vaak, maar niet altijd jongeren – verbreedt zijn/haar horizon, doet internationale ervaringen en contacten op, leert een vreemde taal beter te spreken en werkt daarbij aan zijn/haar cv. Niet voor niets is ons motto Discover your impact abroad.

Mooi voorbeeld is het helpen bouwen van hutten voor zomerkampen in Estland met een groep internationale vrijwilligers. De activiteiten van de vrijwilligers zorgen voor betere voorzieningen voor kinderen die in de zomer niet op vakantie kunnen. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en het hergebruik van oude materialen wordt gestimuleerd. De vrijwilliger zelf leert hoe je in een andere cultuur zo’n project opzet, treedt uit haar of zijn comfortzone, leert nieuwe sociale vaardigheden en leert een andere taal goed spreken. Met als resultaat de duurzame verbetering van de mogelijkheden om vakantie te vieren voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens in een ander land.

Internationaal vrijwilligerswerk kan dus heel veel goeds opleveren, zowel voor de lokale bevolking als voor de vrijwilligers. Het is en blijft belangrijk om scherp te blijven en niet de ogen te sluiten voor negatieve aspecten. Het zou echter zonde zijn als de belangstelling voor internationaal vrijwilligerswerk hierdoor afneemt, juist nu reizen weer wat mogelijk wordt. Terwijl dus vrijwilligers echt het verschil kunnen maken en vaak een mooie ervaring meenemen naar de rest van hun leven.