Bezoek de Online Infosessie (19.00 uur) op 25 april

Stop de oorlog in Oekraïne

We zijn geschokt en gealarmeerd door de escalatie – de oorlog – in Oekraïne. Onze gedachten en gevoelens gaan nu uit naar onze vrienden in de conflictgebieden, met name onze partners in Oekraïne en Rusland.

Als lid van een internationaal vrijwilligerswerknetwerk maken we deel uit van een mondiale vredesbeweging; we zetten ons in voor vreedzame betrekkingen, uitwisselingen en samenwerking tussen mensen, ongeacht hun oorsprong en achtergrond. Dit is waar we naar streven, een boodschap die we dagelijks uitdragen naar vrijwilligers en lokale gemeenschappen overal ter wereld.
Oorlog is nooit een oplossing! Wapens brengen nooit vrede.

Wij roepen op tot een onmiddellijke de-escalatie en vreedzame, niet-militaire, duurzame oplossing van dit conflict, net als van alle andere conflicten en twistpunten overal ter wereld.