SIW & de coronacrisis: klik hier voor veelgestelde vragen

De organisatie

Voor én door vrijwilligers

Onze missie

SIW gelooft dat inzicht in andere culturen respect en tolerantie binnen de maatschappij bevordert. De missie van SIW is dan ook om mensen te stimuleren hun horizon te verbreden. Dit doet SIW door vrijwilligers in contact te brengen met andere culturen. Door deze culturele uitwisseling wil SIW intercultureel begrip vergroten, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en vrijwilligers aanmoedigen zich belangeloos in te zetten voor een betere samenleving.

Hoe werken wij?

Groot kennisnetwerk

Al 67 jaar faciliteert en begeleidt SIW uitzendingen van Nederlandse vrijwilligers naar het buitenland. Dit doet SIW in samenwerking met een internationaal netwerk, bestaande uit een groot aantal partnerorganisaties in meer dan 70 landen verenigd in onder andere The Alliance of European Voluntary Services en CCIVS. Vanuit dit netwerk verzorgen wij uitzendingen naar het buitenland op de projecten georganiseerd door onze partners en organiseert SIW ook zelf projecten in Nederland voor internationale vrijwilligers.

SIW heeft geen winstoogmerk, we werken met vrijwilligers voor vrijwilligers. Op deze manier houden we de kosten laag en blijven de projecten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

SIW heeft de ANBI-status. Lees meer over wat ANBI precies inhoudt.

Verantwoord vrijwilligerswerk

Bij het SIW staat verantwoord vrijwilligerswerk op de eerste plaats. Alle projecten waar kwetsbare kinderen een rol spelen worden niet gefaciliteerd, tenzij de vrijwilliger een professionele opleiding en werkervaring heeft en lokaal kan bijdragen met kennis. SIW sluit hierbij aan bij de richtlijn van het Better Care Network. Lees meer over ons beleid.

Onze organisatie

De SIW-organisatie bestaat uit ruim 70 vrijwillige medewerkers. De organisatie is ingedeeld in teams – op basis van de verschillende projecttypen van SIW – en worden aangestuurd door het SIW-bestuur. Deze werkgroepen en het bestuur worden ondersteund door de medewerkers op kantoor en ondersteunende groepen, zoals publiciteit, trainers en ICT.

“SIW wil een organisatie zijn waar vrijwillige medewerkers gestimuleerd worden zich in een veilige omgeving te ontplooien met werkzaamheden die een bijdrage leveren aan een betere samenleving.”

Het SIW-bestuur

Bekijk onze vacatures

Gegevens

Statutaire naam
Stichting Internationale Werkkampen
RSIN/fiscaal nummer
002817482
KVK-nummer
41165368
Rekeningnummer
NL28 INGB 0000 0040 75
Bestuurssamenstelling
Coen Wilms
Voorzitter
Bob Tempelman
Secretaris
Peter Lutz
Penningmeester
Iris van der Meer
Algemeen bestuurslid
Luuk Prieckaerts
Algemeen bestuurslid
Harriët van Heusden
Algemeen bestuurslid
Tjada Latupeirissa
Algemeen bestuurslid
Beloningsbeleid

SIW heeft één betaalde part-time medewerker in dienst. Deze medewerker ontvangt salaris conform de CAO Sociaal Werk. Daarnaast maakt SIW gebruik van één part-time ZZP-er. Vrijwillige medewerkers van SIW (inclusief bestuursleden) ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015