Voor én door vrijwilligers

Onze missie

SIW gelooft dat inzicht in andere culturen respect en tolerantie binnen de maatschappij bevordert. De missie van SIW is dan ook om mensen te stimuleren hun horizon te verbreden. Dit doet SIW door vrijwilligers in contact te brengen met andere culturen. Door deze culturele uitwisseling wil SIW intercultureel begrip vergroten, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en vrijwilligers aanmoedigen zich belangeloos in te zetten voor een betere samenleving.

Hoe werken wij?

Groot kennisnetwerk

Al 66 jaar faciliteert en begeleidt SIW uitzendingen van Nederlandse vrijwilligers naar het buitenland. Dit doet SIW in samenwerking met een internationaal netwerk, bestaande uit een groot aantal partnerorganisaties in meer dan 70 landen verenigd in onder andere The Alliance of European Voluntary Services  en CCIVS . Vanuit dit netwerk verzorgen wij uitzendingen naar het buitenland op de projecten georganiseerd door onze partners en organiseert SIW ook zelf projecten in Nederland voor internationale vrijwilligers.

SIW heeft geen winstoogmerk, we werken met vrijwilligers voor vrijwilligers. Op deze manier houden we de kosten laag en blijven de projecten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

SIW heeft de ANBI-status. Lees meer over wat ANBI precies inhoudt. 

Verantwoord vrijwilligerswerk

Bij het SIW staat verantwoord vrijwilligerswerk op de eerste plaats. Alle projecten waar kwetsbare kinderen een rol spelen worden niet gefaciliteerd, tenzij de vrijwilliger een professionele opleiding en werkervaring heeft en lokaal kan bijdragen met kennis. SIW sluit hierbij aan bij de richtlijn van het Better Care Network. Lees meer over ons beleid.

Onze organisatie

De SIW-organisatie bestaat uit ruim 70 vrijwillige medewerkers. De organisatie is ingedeeld in teams – op basis van de verschillende projecttypen van SIW – en worden aangestuurd door het SIW-bestuur. Deze werkgroepen en het bestuur worden ondersteund door de medewerkers op kantoor en ondersteunende groepen, zoals publiciteit, trainers en ICT.

“SIW wil een organisatie zijn waar vrijwillige medewerkers gestimuleerd worden zich in een veilige omgeving te ontplooien met werkzaamheden die een bijdrage leveren aan een betere samenleving.”

Het SIW-bestuur

Bekijk onze vacatures

Gegevens

Statutaire naam
Stichting Internationale Werkkampen

RSIN/fiscaal nummer
002817482

KVK-nummer
41165368

Rekeningnummer
NL28 INGB 0000 0040 75

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van SIW bestaat momenteel uit:

 • Coen Wilms
  Voorzitter
 • Bob Tempelman
  Secretaris
 • Peter Lutz
  Penningmeester
 • Iris van der Meer
  Algemeen bestuurslid
 • Luuk Prieckaerts
  Algemeen bestuurslid
 • Harriët van Heusden
  Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

SIW heeft twee betaalde part-time medewerkers in dienst. Deze medewerkers ontvangen salaris conform de CAO Sociaal Werk. Vrijwillige medewerkers van SIW (inclusief bestuursleden) ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.


Jaarverslagen
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014