De organisatie

Voor én door vrijwilligers

Onze missie

SIW gelooft dat inzicht in andere culturen respect en tolerantie binnen de maatschappij bevordert. De missie van SIW is dan ook om mensen te stimuleren hun horizon te verbreden. Dit doet SIW door vrijwilligers in contact te brengen met andere culturen. Door deze culturele uitwisseling wil SIW intercultureel begrip vergroten, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en vrijwilligers aanmoedigen zich belangeloos in te zetten voor een betere samenleving.

Hoe werken wij?

Groot kennisnetwerk

Al 70 jaar faciliteert en begeleidt SIW uitzendingen van Nederlandse vrijwilligers naar het buitenland. Dit doet SIW in samenwerking met een internationaal netwerk, bestaande uit een groot aantal partnerorganisaties in meer dan 70 landen verenigd in onder andere The Alliance of European Voluntary Services en CCIVS. Vanuit dit netwerk verzorgen wij uitzendingen naar het buitenland op de projecten georganiseerd door onze partners en organiseert SIW ook zelf projecten in Nederland voor internationale vrijwilligers.

SIW heeft geen winstoogmerk, we werken met vrijwilligers voor vrijwilligers. Op deze manier houden we de kosten laag en blijven de projecten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

SIW heeft de ANBI-status. Lees meer over wat ANBI precies inhoudt.

Verantwoord vrijwilligerswerk

Bij het SIW staat verantwoord vrijwilligerswerk op de eerste plaats. Alle projecten waar kwetsbare kinderen een rol spelen worden niet gefaciliteerd, tenzij de vrijwilliger een professionele opleiding en werkervaring heeft en lokaal kan bijdragen met kennis. SIW sluit hierbij aan bij de richtlijn van het Better Care Network. Lees meer over ons beleid.

Onze organisatie

De SIW-organisatie bestaat uit ruim 70 vrijwillige medewerkers. De organisatie is ingedeeld in teams – op basis van de verschillende projecttypen van SIW – en worden aangestuurd door het SIW-bestuur. Deze werkgroepen en het bestuur worden ondersteund door de medewerkers op kantoor en ondersteunende groepen, zoals publiciteit, trainers en ICT.

“SIW wil een organisatie zijn waar vrijwillige medewerkers gestimuleerd worden zich in een veilige omgeving te ontplooien met werkzaamheden die een bijdrage leveren aan een betere samenleving.”

Het SIW-bestuur

Bekijk onze vacatures

Duurzaamheid

Duurzaamheid bij SIW betekent impact maken. Duurzaamheid zit in het hart en het bestaansrecht van SIW. Met internationale vrijwilligersprojecten maakt SIW wereldwijd een positieve impact op mens en natuur. De positieve impact die vrijwilligers maken is per project gedefinieerd aan de hand van de Sustainable Development Goals. De duurzame ontwikkeling van de organisatie is verankerd in het beleid vanuit de overtuiging dat SIW verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van een betere wereld.

De duurzaamheidsambities van SIW zijn:

 • Verbetering van levensstandaard en onderwijs
 • Schoner milieu, natuurbehoud en verbetering van biodiversiteit
 • Duurzamer reizen voor projectdeelnemers en medewerkers
 • Ontwikkeling van vrijwilligers en medewerkers om hun persoonlijke impact te vergroten

Gegevens

Statutaire naam
Stichting Internationale Werkkampen
RSIN/fiscaal nummer
002817482
KVK-nummer
41165368
Rekeningnummer
NL65 TRIO 0320 4721 24
Beloningsbeleid

SIW heeft drie betaalde part-time medewerkers in dienst. Deze medewerkers ontvangen salaris conform de CAO Sociaal Werk. Vrijwillige medewerkers van SIW (inclusief bestuursleden) ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Bestuurssamenstelling

 • Coen Wilms
  Voorzitter
 • Michèl Evers
  Secretaris
 • Marc van der Veeken
  Penningmeester
 • Eric Visch
  Algemeen bestuurslid
 • Walter Reekers
  Algemeen bestuurslid

Vertrouwenscontactpersoon

Klaske van der Veen
vertrouwenspersoon@siw.nl