Onze geschiedenis

Meer dan 70 jaar ervaring!

José Castanheira Dinis komt uit het oude, romantische Lissabon en Akam Merzak, de jonge Arabier uit Alger la Blanche, de witte Noord-Afrikaanse stad aan de Middellandse zee, June Whitworth uit het verre Australië en Hendrik de Zwart uit de Witte de Withstraat in het nabije Brielle. Een maand of zo geleden hadden deze mensen nog geen flauw idee van elkaars bestaan, en nu, midden in deze mooie zomer, hebben zij – en nog een twintigtal jongeren uit vele landen van Europa en ver daarbuiten – elkaar gevonden voor het verrichten van een gemeenschappelijke taak: het wieden van onkruid.’

Deze tekst is afkomstig uit een krantenartikel over één van de eerste SIW-projecten in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Deze beschrijving zou ook zomaar kunnen gelden voor een SIW-project van nu. Reis met ons mee door de historie van de organisatie.

1951: Drie studenten starten een initiatief

In een werkkamp van de Internationale Jugend Gemeinschaftsdienste (IJGD) aan de Wannsee in West-Berlijn vat een aantal Nederlandse deelnemers het plan op om in Nederland meer interesse te wekken voor internationale werkkampen. Eén van de drie Nederlandse deelnemers aan het kamp in Berlijn is Guillaume Beckers, student aan de universiteit Nyenrode te Breukelen.

Terug in Nederland richt hij het Nederlands Bureau voor Werkkampen in het Buitenland (NBWB) op. Al meteen in de zomer van 1952 zendt NBWB ongeveer honderd jongeren uit naar internationale werkkampen in vijf verschillende Europese landen. Anderhalf jaar na de oprichting sluit NBWB zich aan bij de koepelorganisatie CCIVS, welke in 1948 door Unesco is opgericht.

Siw Vrijwiligersprojecten In De Jaren 50 Bijgesneden
Siw Jaren 50
1953: SIW is geboren!

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 spoelt de zee over het Zeeuwse land. Zo’n honderd buitenlandse jongeren nemen in de zomer en in het najaar van 1953 via NBWB deel aan werkkampen in Dreischor en Oude Tonge. Dit was de start van de Nederlandse kampen, en dat deed de initiatiefnemers van NBWB beseffen dat er een stevigere organisatie nodig was dan een simpel bureautje aan huis. Het bureau wordt vervangen door een echte stichting, met statuten en bestuurders.

Op 28 oktober 1953 wordt de Stichting Internationale Werkkampen opgericht. De eerste bestuursleden zijn Guillaume Beckers, Let Zonnenberg, haar vader Herman Zonnenberg en mr. Evert Jongens, de toenmalige directeur van het Unesco Centrum in Amsterdam.

1982: Mede-oprichter Alliance of European Voluntary Service Organisations

In 1982 werd de Alliance of European Voluntary Service Organisations opgericht door SIW en zes partnerorganisaties in Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. De Alliance is een NGO met een netwerk aan leden bestaande uit vrijwilligersorganisaties uit meer dan 40 landen. Dit zijn organisaties die door middel van vrijwilligerswerk intercultureel begrip, leren van andere culturen en vrede stimuleren. Leden van dit netwerk komen twee keer per jaar samen om het samenwerkingsverband te bevorderen, het aanbod van vrijwilligersprojecten te bespreken en de kwaliteit van vrijwilligersprojecten te toetsen.

Kopje 1982 Alliance
Lustrumjaar Siw V2
2000: Start uitzendingen voor Lange Termijn

In het millenniumjaar 2000 constateren de bureaumedewerkers dat er veel verzoeken binnen komen voor lange termijn uitzendingen. Stagiaire Roos Tieges onderzoekt of het voor SIW Internationale Vrijwilligersprojecten, zoals Stichting Internationale Werkkampen na een naamsverandering heet, haalbaar is een tak op te zetten die zich met lange termijn uitzendingen gaat bezighouden. Dit blijkt te kunnen. Zo wordt de groep Lange Termijn Vrijwilligers opgericht.

2003: Een lustrumjaar voor SIW

Het vijftigjarig bestaan van SIW wordt aangegrepen om eens flink uit te pakken. In het jaar voorafgaand aan het jubileum is het pand, waar SIW al zo’n dertig jaar huist, gerenoveerd. Ook schrijft Eva-Maria den Balvert het boek “Een wereldwerkvakantie: Vijftig jaar SIW Internationale Vrijwilligersprojekten”.

SIW nu

SIW is een organisatie die ook na 70 jaar doet waarin ze gelooft; namelijk dat vrijwilligerswerk niet alleen nuttig is, maar tevens een bijzondere manier is om een land te leren kennen en mensen met elkaar in contact te brengen.

Ook nu nog wordt dat met veel enthousiasme en expertise mogelijk gemaakt door onze jonge groep van vrijwillige medewerkers, met onze partnerorganisaties in meer dan 70 landen wereldwijd en zonder enige vorm van structurele subsidie.

Wilt u SIW financieel steunen? Giften zijn altijd welkom.
Lees meer over hoe u SIW kunt steunen

Foto Medewerkersdag 2016 Cropped