Bezoek de Tussenjaarbeurs op 28 juni

Bewust duurzaam

Als SIW vinden we duurzaamheid belangrijk en streven we er naar om de meest bewust duurzame Nederlandse organisatie voor internationaal vrijwilligerswerk te worden.  Als organisatie die vrijwilligers naar het buitenland uitzendt en buitenlandse vrijwilligers in Nederland ontvangt, is dat niet vanzelfsprekend.

Siw DuurzaamheidAls SIW verbinden wij ons aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: 17 doelen voor een duurzamere wereld met daarin aandacht voor een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Een uitgebreide beschrijving van deze doelen is te vinden op www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs .

Enerzijds gaat het er dus om dat de activiteiten  van onze vrijwilligers een positieve impact hebben. De groepsprojecten zijn daartoe op de website van SIW gekoppeld aan de SDG’s zodat vrijwilligers bewust kunnen kiezen voor een project met als thema bijvoorbeeld armoede, klimaatactie, vrede en recht, goede gezondheid of duurzame steden en gemeenschappen. De lokale impact van de vrijwilliger die een project overweegt wordt daarmee zichtbaar. Dit naast de persoonlijke impact die het doen van vrijwilligerswerk heeft op de vrijwilliger zelf: levenservaring, communicatie met mede vrijwilligers en lokale bevolking, taalontwikkeling, zelfstandigheid etc.

Anderzijds zijn we ons als SIW bewust van de impact op het klimaat die reizen naar een projectlocatie met zich meebrengt en waarmee onze vrijwilligers dan ook in meer of mindere mate een voetafdruk achterlaten. We willen dat nu en in de toekomst zoveel mogelijk beperken door voor projecten binnen 400 km  schoner vervoer te verplichten dan het vliegtuig. En als er gevlogen wordt om CO-2 uitstoot te compenseren, zoals we dat ook doen voor SIW-medewerkers die een internationale bijeenkomst of training bezoeken. Een andere overweging kan zijn om in het geval van verre bestemmingen langere projecten te doen of meerdere projecten aan elkaar te koppelen, zodat de impact van het reizen zo laag mogelijk is ten opzichte van de impact van de uitzending.

Tenslotte handelen wij als SIW-organisatie zelf ook zo bewust duurzaam mogelijk, zijn we zuinig met papier, hebben we ons kantoorpand op diverse manieren geïsoleerd, reizen we als SIW-medewerkers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, hebben we een duurzame bank en verzekeraar en staat onze website op een server van een hostingbedrijf met aandacht voor duurzaamheid. Zo proberen we elk jaar weer een stapje te verduurzamen.

Alhoewel we beseffen dat het uitzenden van vrijwilligers naar projecten in het buitenland zeker impact op het klimaat heeft, maken we als SIW in ons beleid continu bewuste afwegingen wat betreft duurzaamheid. Daarbij zijn we van mening dat de lokale en persoonlijke impact van het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland zeer de moeite waard is. Onze slogan is niet voor niets ‘Discover you impact abroad’.