Bezoek de Online Infosessie (19.00 uur) op 25 april

SIW: 70 jaar internationale vrijwilligersprojecten

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk (ANBI).

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk (ANBI). SIW ontvangt al ruim vijfenzestig jaar buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland en zendt Nederlandse vrijwilligers uit naar projecten over de hele wereld. Ruim zeventig enthousiaste, betrokken vrijwilligers zetten hun kennis en ervaring in tijdens de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van jouw droomreis.

Onze missie

Het is de missie van SIW om mensen te stimuleren hun horizon te verbreden. Dit doen we door vrijwilligers in contact te brengen met andere culturen. Zo wil SIW intercultureel begrip vergroten, bijdragen aan persoonlijke
ontwikkeling van vrijwilligers en hen aanmoedigen zich belangeloos in te zetten voor een betere samenleving. Dat kan via onze Nederlandse projecten of in het buitenland via de projecten georganiseerd door ons partnernetwerk. SIW is er voor en door vrijwilligers!