Bezoek de Online Infosessie (19.00 uur) op 28 mei

Lid Raad van Advies

Vrijwillige functie, 1 uur per week

Wat houdt deze vacature in?

Wat ga je doen?

Als lid van de Raad van Advies geef je het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken. De raad van advies komt normaliter twee keer per jaar bijeen.
De Raad van Advies heeft tot taak het beleid van de stichting kritisch te observeren te volgen. Het bestuur kan ten aanzien van al die onderwerpen, waar zij dit nodig acht, het advies van de Raad van Advies inwinnen. De leden van de Raad van Advies worden op grond van specifieke ervaring en kennis door het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Het is nuttig in de loop van het jaar een project en een medewerkersbijeenkomst te bezoeken om zo een beter begrip van de organisatie te krijgen.

Wie ben jij?

• We zoeken iemand die idealiter dicht bij het buitenlands beleid staat en inzicht heeft op internationale ontwikkelingen.
• Ervaring met internationaal vrijwilligerswerk is een pré.
• Ervaring in jongerenwerk en kennis hebben van de ontwikkelingen daarin zijn een pré
• Iemand die een relevant netwerk heeft mbt vrijwiligerswerk
• Het hebben van relevante kennis mbt de financiele middelen voor vrijwilligers organisaties, zoals fondsenwerving en subsidie regelingen, is een pre
• Als je een andere culturele achtergrond hebt dan is dat interessant om een zo divers mogelijke raad van advies te vormen.

Wat bieden wij jou?

• Je krijgt veel ruimte in een goed gewortelde maatschappelijke organisatie, voor en met jongeren, samen met een deskundig en betrokken bestuur en een enthousiaste groep vrijwilligers.
• Je kunt ook zelf deelnemen aan (inter)nationale trainingen en bijeenkomsten.
• We vergoeden je (reis)kosten en je krijgt korting op een internationaal vrijwilligersproject via SIW.

Wie zijn wij?

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk (NGO). Al 70 jaar zendt SIW Nederlandse vrijwilligers uit naar projecten over de hele wereld en ontvangt SIW internationale vrijwilligers op diverse projecten in Nederland. In totaal gaat het om circa 250 uitzendingen en ontvangsten per jaar. SIW is onderdeel van een drietal internationale netwerken: Alliance of European Voluntary Service Organisations, CCIVS International Voluntary Service en Service Civil International (SCI).

De missie van SIW is om mensen te stimuleren hun horizon te verbreden. Dit doet SIW door vrijwilligers in contact te brengen met andere culturen. Op deze manier wil SIW intercultureel begrip vergroten, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en hen aanmoedigen zich belangeloos in te zetten voor een betere samenleving.

De activiteiten van SIW worden georganiseerd door circa 80 enthousiaste vrijwillige medewerkers, ondersteund door een kantoor in het hart van Utrecht.

Solliciteren?

Je motivatie met cv kun je uiterlijk 1 juni 2024 sturen naar:
Coen Wilms (voorzitter), voorzitter@siw.nl