Subsidiewerver

Vrijwillige functie

Heb jij een fascinatie voor culturen? Word onze nieuwe subsidiewerver.

Wat houdt deze vacature in?

Er zijn allerlei mogelijkheden voor een vrijwilligers organisatie als SIW om subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld via het Erasmus+ programma. Op dit moment ontbreekt het echter aan deskundigheid op dit gebied. Vandaar dat er behoefte is aan iemand die de mogelijkheden op dit gebied wil onderzoeken en subsidie aanvragen kan opstellen en indienen, eventueel met behulp van een extern bureau. Met de ontvangen subsidies kunnen we de activiteiten van SIW uitbreiden en de ondersteuning verder professionaliseren. Jij informeert het bestuur over de diverse mogelijkheden op dit gebied.

  • Je bent enthousiast over de projecten, doelstellingen en missie van SIW;
  • Je hebt zo mogelijk ervaring met het aanvragen van subsidies en/of fondsenwerving, of hebt belangstelling hier ervaring mee op te doen;
  • Je hebt ervaring met het geven van advies;
  • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse en Engelse taal;
  • Je hebt de intentie om je voor minimaal 2 jaar te willen inzetten voor deze functie (gem. 2 uur per week);
  • Jongeren en mensen met een multiculturele achtergrond en/of betrokken bij het onderwijs aan jongeren worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
  • Een leuke organisatie met veel enthousiaste mensen met een passie voor vrijwilligerswerk en reizen;
  • De kans om relevante ervaring op te doen, vaardigheden verder te ontwikkelen en de financiële toekomst van SIW zekerder te stellen;
  • Ruimte voor eigen initiatief en volop mogelijkheden om jouw ideeën vorm te geven;
  • Gemaakte (reis)kosten worden vergoed, alsmede korting op een internationaal vrijwilligersproject via SIW.

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk (NGO). Al meer dan 60 jaar zendt SIW Nederlandse vrijwilligers uit naar projecten over de hele wereld en ontvangt SIW internationale vrijwilligers op diverse projecten in Nederland. In totaal gaat het om circa 250 uitzendingen en ontvangsten per jaar. SIW is onderdeel van een drietal internationale netwerken: Alliance of European Voluntary Service Organisations, CCIVS International Voluntary Service en Service Civil International (SCI).

De missie van SIW is om mensen te stimuleren hun horizon te verbreden. Dit doet SIW door vrijwilligers in contact te brengen met andere culturen. Op deze manier wil SIW intercultureel begrip vergroten, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en hen aanmoedigen zich belangeloos in te zetten voor een betere samenleving.

De activiteiten van SIW worden georganiseerd door circa 60 enthousiaste vrijwillige medewerkers, ondersteund door een kantoor in het hart van Utrecht. 

Het is helaas niet meer mogelijk om op deze vacature te reageren